Jakub Tesinsky > sbírka kalambůrů > dobré a vynikající kalambůry

Dobré a vynikající kalambůry

o Stroj holí ženu.
úprava kalambůru č. 84 'ženu holí stroj'
o Dostanu tě, do stanu.
tuším, že jsem to slyšel i nějaké písničce
o Zloději myslí.

Název filmu a hned 3 vyznamy :D

o nesoudíš
o Nebuď labuť.
Kolovalo to po internete v rámci česko-anglických "kalambůrov", kde to preložili ako: "Don't wake up a swan". :-)))
o Slováci, držte sa zaryte, nedajte si podryť morálku!
Slovenský kalambůr, který ve svém článku pro časopis Doteky použil Vladimír Skalský aby demonstroval rozdíly mezi Slovenčtinou a Češtinou. Tvrdí přitom, že tento kalambůr se do češtiny nedá jako kalambůr přeložit. Zvládne to někdo?
o Můj šašek polyká meče.
Původně to je vtip tohoto znění:

Baví se dva králové:
"Můj šašek polyká meče!"
"No, ten můj polyká mlaskaje."
o Dano, ne!
Autorku postihl tvůrčí duch poté, co jí byly přečteny některé příklazy z této sbírky. Jde rozhodně o nejmladšího autora, kterého zde máme a dost možná i o záznam prvních tvůrčích počinů budoucí literárky.
o Jsou to koně mí.
Odposlechnuto z televize.
o Ženu holí stroj.
Zvláštnost tohoto kalmbůru je ta, že každé slovo může přísudkem.

Čtvrtý význam doplnil 31.9.2008 marpik
o Spí, sní.
toto je jeden z těch starších kalambůrů, avšak nějak unikl zapsání dříve.
o Nazdar.
Štěpán napsal: "... i to je v lastně kalambůr, protože původně tento pozdrav znamenal "Na zdar Národního divadla" - to když se na něj vybíralo po troníčku." Mě by docela zajímalo, jak přesně se tento pozdrav v té době používal, zda jen při vybírání, nebo i na ulici. Chtělo by to pamětníka.
o Podvedení může být.
podvodné vedení a archaická svoboda.
o Natáhl se jak široký, tak dlouhý.
tak tahle nehoda ve skutečné pohádce asi nebyla. Zajímavé je že si nejsem jist zda bych spíše řekl: Natáhl se jak široký, tak dolouhý. nebo ... jak dlouhý tak široký. Co je vlastně používanější verzí tohoto rčení?
o Začneme upalovat.
zajímavé, že lze vložit do úst oběma stranám oznamované exekuce.
o Dejte mi bič a ženu.
probouzí nej(h)různější fantazie..
o Pohnul s trupem.
nanejvýš hnusný kalambůr - hýbání strupem.
o Jedli-nahoře-bez-holí.
Kalambůr s nejvíce významy z těch co znám. A to "naprosto nepochybně králem kalambůrů" ponechávám v stručném popisu pro další ohybatele jazyka českého, kterým to nedá jako autorovi tohoto kalambůru. Ten ho totíž vytvořil jsa vyprovokován mým tvrzením, že kalambůr reg.č. 6 je "nepochybně králem kalambůrů". Cituji:
"... Zarazilo mě tam jediné slovo, a sice "nepochybně". Odkud je vidět, říkal jsem si, že nějaky kalambůr je "nepochybně" králem? Takto vágni tvrzení z úst matfyzákových? Hm, hm. Je tu ovšem možnost, že toto slovo mělo vyprovokovat odpovídajíci reakci... Což v mém případě učinilo, neboť mně to nedalo (čeština přece musí být schopna nabídnout více...), sedl jsem a zkonstruoval následující větu, ze které jsem vyždímal 46 významů. I když ne všechny jsou úplně košér, přesto jich bude nepochybně více než 7-11 (tolik jich má kambůr reg.č. 6)
Děkuji tímto za příspěvek do sbírky. Uvidíme, zda někdo přijme tuto novou výzvu a posune hranice ještě dál. Budu rád účasten tohoto malého zápasu lidí stále nespokojených jako já proti nedokonalosti tohoto světa, zápasu který nikdy neskončí a právě proto má snad smysl. Proto má snad smysl i tato sbírka o níž autor tohoto kalambůru praví "Sbírku tuto je třeba hýčkat." Souhlasím.

2010-07-31 doplnil Aleš Lieskovský významy

o Pánové, nežeňte se.
uveden jako příkladný klasický kalambůr v knize Nauka o slovní zásobě (Hauser,P.: Nauka o slovní zásobě, SPN 1986). Tento kalambůr pravděpodobně stál u zrodu zájmu o kalambůry v divadelním souboru Běžná hlava, od jehož členů také značná část této sbírky pochází.
o Vypočteme-li mi tu limitu.
a opět matfyz a jeho problémy s výpočtem nejrůznějších matematických výrazů.
o Koupil DIK obraz?
dnes už spíše pro pamětníky.
o Zaječí matka.
tenhle mi vždy připomene drsný výjev z lovu na zajíce.
o Hni se, hnu se. (+ odpověď "Hnu se, hni se.")
Vysvětlení od JŠ:

Jedná se v podstatě o dvojkalambůr (výzva a odpověď na ní), kterým se počastovali dva pražští literáti v pivní společnosti známé pražské pivnice. Když jeden z nich přistoupil k již téměř obsazené lavici v pivnici, vyzval kolegu vtipným kalambůrem, aby se posunul, by mohl přisednout a ten mu stejně vtipně kalambůrem odpověděl.

o Za dobré víno si ručím.
hrdý, vinařský v obou významech.
o Já sám nevoním.
těžko říci zda je autor spíše rád či nerad nevonící.
o Jsme očkováni sérem na práci.
tak tenhle je ze života, zajímavé je že v obou případech prohrála ... práce.
o Tak rychle je hranatá.
trocha matematiky. První význam je sice ubohý, ale kalambůr je ze života.
o Oblili kebuli.
použij fantazii a představ si, kterého z tvých známých ta kebule asi byla.
o Jeho byt je tedy malý.
tady se významy se podporují, věty lze říci za sebou a sedne to.
o Ženám je tu zima.
moc pěkný a hlavně ze života.
o Dovolí to, co myslíš, má mě táta rád.
triviální záměna, ale úplně změní význam věty, že.
o Koupil jsem si bonbóny Beskydky.
vzpomínáte si ještě na ty dobrý zelený bonbóny Beskydky. Pro zvláště dobré zasloužilé pamětníky je určena otázka. Pokud jsem učinil podle prvního významu, učinil jsem i podle druhého? (Ano skutečně chci aby jste si vzpoměli jetli na obale byly nebo ne ty ...).
o Tady se daj spacáky.
skutečně ze života (i když je možná trochu kostrbatý).
o Pan Novák má spoustu kmenů, ale sloup jenom jeden.
o Starost ale ze spaní pod mostem.
je tu vše sex, politika i existenčně/sociální problémy.
o Sežeremedvědračíhlavy.
a další o mém oblíbeném tvorovi, tentokrát má medvídek neobviklou pochoutku (a my s ním).

Třetí význam doplnil Petr Glas.
o Zvedneme dvě d.
o Přemet Vítka nerozhází.
no teď už snad víte, že medvídek se jen tak nedá.
o Med vyjde k snídani na jablka.
Uznávám, že druhý význam he silně fonetický (pražská výslovnost) a že nebylo asi úplně namístě ho zařadit do "dobré" třídy, ale vy už víte, že mám pro medvídka slabost.
o Med Vítkem snězený.
fonetický kalambůr z cyklu medvídkova dobrodružství.
o Svěží.
o Jelito zkamení.
Jeden s nejlepších kalambůrů. Některé významy jsou sice mírně pod úrovní přijatelnosti, ale najde se mnoho jiných a kvalitních. V tomto případě se snoubila kvalita s kvantitou.
o Vím co sním
trojnásobnost vyvažuje nekvalitu snícího významu.
o Nejsou kluci dobytek.
tenhle mám rád.
o Nevrátili se zbytky.
tenhle mám rád.
o Armáda spásy
paradoxně kontrastující významy ...