Jakub Tesinsky > sbírka kalambůrů > detailní záznam kalambůru
<< | >>

Registrační záznam kalambůru č. 44

Vypočteme-li mi tu limitu.

Významy:
Vypočteme-li mi tu limitu. (Zdalipak vypočteme tu limitu.)
Vypočteme limitu limitu. (Vypočteme limitu mezí.)
Autor:
?
Násobnost:
2
Registrační číslo:
44
Poznámky:
a opět matfyz a jeho problémy s výpočtem nejrůznějších matematických výrazů.