Jakub Tesinsky > sbírka kalambůrů > detailní záznam kalambůru
<< | >>

Registrační záznam kalambůru č. 6

Jelito zkamení.

Významy:
Jelito z kamení. (Uzenina z kamene.)
Jelito zkamení. (Uzenina se stane kamennou.)
Je-li to z kamení. (Jestliže je to vyrobeno z kamene, pak ...)
Je-li to, zkamení. (Exituje-li to pak se to stane kamenem.)
Jeli to z kamení. (Začali svojí jízdu na kamenech.)
Jel i to z kamení. (I přes to, že to bylo náročné, začal svojí jízdu na kamenech.)
Jel i to, zkamení. (Zajel příliš daleko a tudíž se stane kamenem)
Jeli to, zkamení. (Zajeli příliš daleko a tudíž se stanou kameny)
Je lito z kamení. (Je odléváno z kamenné formy, případně z roztaveného kamene)
Jeli, to zkamení. (Jeli a tento fakt bude vytesán do kamene (básň.))
Jel, i to zkamení. (Je tak známý, že i to že se odhodlal jet bude vytesán do kamene (básň.))
Další významy: (Marek Zelenka mi poslal fascinující seznam dalších významů. Některé si sice zahrávají s délkou samoklásek a znělostí souhlásek, ale je to krásná plejáda nápadů)
 • Přidání významu "kamna" s poetickým "i" na konci věty
  • Jelito z kamen i (Jelítko i z kamen - plotny.)
  • Je-li to z kamen i (Jestliže to pochází z kamen, pak...)
  • Je lito z kamen i (Je to naléváno rovnou i z kamen - plotny.)
  • Jeli to z kamen i (Jeli - ve slangovém smyslu "pořádali" - to rovnou z plotny.)
  • Jel i to, z kamen i (Fedroval i tohle, klidně i z kamen.)
 • Poetické "i" a zkamenět.
  • Jelito! Zkameň i! (Básnicky: Jelito [nadávka], i staniž se kamenem.)
  • Je lit, ó zkameň i! (Je naléván, odléván [proces, děj], i staniž se kamenem [zkamení, co bylo lito].)
  • Jé, lito? Zkameň i! (Cože, odléváno? I staniž se to kamenem!)
  • Jeli to, zkameň i! (Jestli že to nastalo, nechť zkamení.)
 • Zkamenět, kamení, kamna, líto
  • Jé, lito? Zkamení! (Cože? Odléváno? Tak to vám zkamení.)
  • Jé, lito? Z kamení? (Cože? Odléváno i z kamení?)
  • Jé, lito? Z kamen i? (Cože? Naléváno? Opravdu i z kamen?)
  • Jé, líto? Zkamení! (Cože? Líto vám to je? Stejně to zkamení.)
 • Moravské - "tož" + "kamenný", "kameny", "kámen"
  • Je-li, tož kamenný! (Jestliže je k mání, tak tady kamenný [třeba džbán])
  • Je-li, tož kameny. (Jestli že to je možné, použijte tedy kameny)
  • Je-li, tož kámen i! (Jestli že to je možné, použijte i kámen)
  • Jeli? Tož kameny! (Vyjeli? Tak kameny na ně!)
  • Jeli? Tož kámen i! (Odjeli? Tedy kamenem po nich, bídácích)
  • Je-li, tož k ámen i. (Básnická moravská zbožná výzva: Stane-li se, tedy uchylme se k ámen - k zbožnému souhlasu)
  • Je lid, ó, z kamen i? (Ó, copak lid pochází i z kamen? Odpověď zní: Ne! :)
  • Je lid, ó, z kamení? (Ó, copak je lid z kamene?)
Autor:
Jakub, Klára, další významy Marek Zelenka
Násobnost:
7-11x (-32x)
Registrační číslo:
6
Poznámky:
Jeden s nejlepších kalambůrů. Některé významy jsou sice mírně pod úrovní přijatelnosti, ale najde se mnoho jiných a kvalitních. V tomto případě se snoubila kvalita s kvantitou.