Jakub Tesinsky > sbírka kalambůrů > detailní záznam kalambůru
<< | >>

Registrační záznam kalambůru č. 71

Jedli-nahoře-bez-holí.

Významy:
  [ONI - triviální možnosti]
 1. Jedli nahoře bez, holí. (Konzumovali spoře oděni, nezarostlí)
 2. Jedli nahoře bez, holí. (Konzumovali spoře oděni, klackem)
 3. Jedli nahoře, bez holí. (Konzumovali na výše položeném místě, nemajice tyči)
 4. Jedli nahoře bez holí. (Konzumovali na výše položeném místě [černý] bez, nezarostlí (ci neoděni))
 5. Jedli nahoře bez, holí. (Konzumovali na výše položeném místě [černý] bez klackem)
 6. Jedli na hoře, bez holí. (Konzumovali na kopci, a neměli tyče)
 7. Jedli na hoře bez holí. (Konzumovali na kopci, na kterém nebyly např. lyžařské) tyče)
 8. Jedli na hoře bez holí. (Konzumovali na kopci [černý] bez klackem)
 9. Jedli na hoře bez, holí. (Konzumovali na kopci [černý] bez, nezarostlí)
 10. Jedli na hoře, bez holí. (Konzumovali, aby zahnali smutek, nemajice tyči)
 11. Jedli na hoře bez holí. (Konzumovali, aby zahnali smutek, [černý] bez klackem)
 12. Jedli na hoře bez, holí. (Konzumovali, aby zahnali smutek, [černý] bez, nezarostlí)
    [ON - triviální možnosti]

 13. Jedl i nahoře bez, holí. (Konzumoval i spoře oděn, klackem)
 14. Jedl, i nahoře bez, holí. (Konzumoval klackem, i přesto, že byl spoře oděn).
 15. Jedl i nahoře bez holí. (Konzumoval i na výše položeném místě, byv bez tyči)
 16. Jedl i nahoře bez holí. (Konzumoval i na výše položeném místě [černý] bez klackem)
 17. Jedl i na hoře bez holí. (Konzumoval i na kopci bez tyči = on byl bez tyči)
 18. Jedl i na hoře bez holí. (Konzumoval i na kopci bez tyči = to místo bylo bez (např. lyžařských) tyči)
 19. Jedl i na hoře bez holí. (Konzumoval i na kopci [černý] bez klackem)
 20. Jedl i na hoře bez holí. (Konzumoval bez tyči, i tehdy, kdyz zahanel smutek)
 21. Jedl i na hoře bez holí. (Konzumoval, aby zahnal smutek, [černý] bez klackem)
    [ON-podminkovy]

 22. Jed-li nahoře bez, holí. (Pokud jedl částečne obnažen, pak musi holit [třeba prohrál sazku])
 23. Jed-li nahoře bez, holí. (.. totéž, ovšem tentokrát jedl na výše položeném místě [černý] bez)
 24. Jed-li na hoře bez, holí.(.. totéž, ovšem tentokrát jedl na kopci [černý] bez)
 25. Jed-li na hoře bez, holí.(.. totéž, ovšem tentokrát jedl, aby zahnal smutek)
    [strom zvaný JEDLE]

 26. Jedli nahoře bez holí. (Nekdo holí strom-jedli, která už je nahoře bez, tj. už je nahoře oholena)
 27. Jedli na hoře bez holí. (Strom-jedli na kopci holí = zbavuje kůry [černý] bez - trochu básnické, ale možne: větrem zmítaný černý bez odírá kůru jedle)
 28. Jedli nahoře bez holí. (.. totéž, ale "nahoře" = ta jedle stojí na výše položeném místě)
 29. Jedli nahoře bez holí. (.. totéž, ale "nahoře" = zbavovana kůry je horni cast jedle)
    [JED coby otravovadlo, možnosti lehce nekošér]

 30. Jed-li na hoře, bez holí. (Je-li jed dobrý na smutek, pak u toho nesmí být tyče)
 31. Jed-li na hoře, bez holí. (Je-li jed dobrý na smutek, pak černý bez zbavuje vousu - implikace typu "jestliže něco..., pak já jsem papež")
 32. Jed-li nahoře, bez holí. (.. totéž, ale se začátkem: "Je-li jed někde nahoře,...")
 33. Jed-li na hoře, bez holí. (.. totéž, ale se začátkem: "Je-li jed někde na kopci,...")
 34. Jed-li nahoře bez, holí. (Je-li jed otevřen [=nahoře bez (víčka)], pak zbavuje vousu)
    [fonetické významy jiné i(y)]

 35. Jedli nahoře bez holý. (Konzumovali na výše položeném místě [černý] bez, jenž byl holý.)
 36. Jedli na hoře bez holý. (Konzumovali na kopci [černý] bez, jenž byl holý.)
 37. Jedli na hoře bez, holý. (Konzumovali, aby zahnali smutek, [černý] bez, jenž byl holý.)
 38. Jedl i nahoře bez, holý. (Konzumoval i spoře oděn a nezarostlý)
 39. Jedl, i nahoře bez, holý. (Konzumoval nezarostlý, i přesto, že byl spoře oděn).
 40. Jedl i na hoře bez holý. (Konzumoval i na kopci [černý] bez, jenž byl holý.)
 41. Jedl i na hoře bez holý. (Konzumoval, aby zahnal smutek, [černý] bez, ktery byl holý.)
 42. Jed-li nahoře bez holý. (Jedl-li na výše položeném místě nezarostlý černý bez, ...)
 43. Jed-li na hoře bez holý. (Jedl-li na kopci nezarostlý černý bez, ...)
 44. Jed-li na hoře, bez holý. (Je-li jed dobrý na smutek, pak černý bez je holý.)
 45. Jed-li nahoře, bez holý. (.. totéž, ale se začátkem: "Je-li jed někde nahoře,...")
 46. Jed-li na hoře, bez holý. (.. totéž, ale se začátkem: "Je-li jed někde na kopci,...")
    [přechodníky a další nechutnosti]

 47. Jed lina, hoře bez holí. (Jedl linolea, přitom planul a držel nehořlavé (tudíž nehořící) hole... případně logičtější:" ... a nedržel hole.")
    [významy doplněné Alešem Lieskovským]
 48. Jedli nah oře bez holí (jedličku nahý orá bez klacku)
 49. Jedli nah oře bez holí (jedličku orá nahý černý bez klackem (tady ta bezinka nefunguje moc dobře...))
 50. Jed-li, nah oře bez holí (jedl-li, nahý orá bez holí)
 51. Jed-li, nah oře bez holí (jedl-li, nahý bez zbavuje koně vousů)
 52. Jed-li nah, oře bez holí (jedl-li nahý, orá bez holí)
 53. Jed-li nah, oře bez holí (jedl-li nahý, bezinka holí koně)
 54. Jed-li nah oře, bez holí (jedl-li nahý koně, nemaje klacky)
 55. Jed-li nah oře, bez holí (jedl-li nahý koně, pak zbavuje vousů bezinku)
 56. Jed-li nah oře, bez holí (jedl-li nahý koně, pak bezinka zbavuje vousů)
 57. Jed-li nah oře bez, holí (jedl-li nahý koně bez přílohy, pak zbavuje vousů)
 58. Jed-li nah oře bez, holí (jedl-li nahý koně bez přílohy, klackem)
Autor:
Mirko Rokyta
Násobnost:
?-58x
Registrační číslo:
71
Poznámky:
Kalambůr s nejvíce významy z těch co znám. A to "naprosto nepochybně králem kalambůrů" ponechávám v stručném popisu pro další ohybatele jazyka českého, kterým to nedá jako autorovi tohoto kalambůru. Ten ho totíž vytvořil jsa vyprovokován mým tvrzením, že kalambůr reg.č. 6 je "nepochybně králem kalambůrů". Cituji:
"... Zarazilo mě tam jediné slovo, a sice "nepochybně". Odkud je vidět, říkal jsem si, že nějaky kalambůr je "nepochybně" králem? Takto vágni tvrzení z úst matfyzákových? Hm, hm. Je tu ovšem možnost, že toto slovo mělo vyprovokovat odpovídajíci reakci... Což v mém případě učinilo, neboť mně to nedalo (čeština přece musí být schopna nabídnout více...), sedl jsem a zkonstruoval následující větu, ze které jsem vyždímal 46 významů. I když ne všechny jsou úplně košér, přesto jich bude nepochybně více než 7-11 (tolik jich má kambůr reg.č. 6)
Děkuji tímto za příspěvek do sbírky. Uvidíme, zda někdo přijme tuto novou výzvu a posune hranice ještě dál. Budu rád účasten tohoto malého zápasu lidí stále nespokojených jako já proti nedokonalosti tohoto světa, zápasu který nikdy neskončí a právě proto má snad smysl. Proto má snad smysl i tato sbírka o níž autor tohoto kalambůru praví "Sbírku tuto je třeba hýčkat." Souhlasím.

2010-07-31 doplnil Aleš Lieskovský významy