Na předvolebním meetingu KDU-ČSL v klášteře Plasy (25.9.) zazněla pro zdejší zaměstnance konejšívá zpráva: Jednota areálu zůstane zachována, je to naše priorita. Několik dní poté (8.10.) vydal ministr kultury Václav Jehlička (rovněž KDU-ČSL) opatření, kterým dosavadnímu správci - Národnímu památkovému ústavu - zůstanou ze současných devíti objektů dva. Zaměstnanci se právem začínají bát o svá pracovní místa. Ostatní budovy (některé byly vykoupeny teprv letos na jaře) budou bezplatně převedeny na Národní technické muzeum, nositele projektu IOP, který má do Plas přinést nemalou částku peněz. Nezodpovězenou zůstává otázka, proč nebyly převedeny jen ty budovy, které se IOPu opravdu týkají? A nebo proč nebylo převedeno rovnou vše, pro zachování jednoty areálu, která jediná mu dává smysl? Jak má fungovat okleštěná správa bez zázemí pro kulturní akce (hlavní sál pro koncerty a výstavy), dlouhodobých i krátkodobých pronájmů, zázemí pro průvodce i restaurátory, garáže a podobně? Budou si dvě státní instituce navzájem pronajímat prostory pro své přežití a péči o svěřenou hřivnu? Klášterem se zatím šíří jen nervozita a bezradnost.