Kde jsi?

Praha, únor 2001

Hlava a nebe jsou nahoře.
Ty a srdce jste uvnitř.
Zakláním hlavu a vidím nebe.
Otvírám srdce a cítím Tebe.