Létání

 Stránka především pro mé kolegy z leteckých kurzů a jakékoli další letce, kterým se mohou hodit naskenované výukové materiály. Pokud mi pošlete další, rád je sem vystavím.

Metoda výcviku na kluzácích: velmi praktická příručka o pilotáži kluzáků

Nejrůznější přílohy a předpisy

Další texty