Sbírka kalambůrů Jakuba Těšínského

Toto je sbírka kalambůrů, které se mi zatím podařilo shromáždit. Pokud znáte nějaký kalambůr, který zde není, sem s ním. Jsem vděčný za jakýko-li nový kalambůr. Nejnovější přírustky jsou k vidění níže.

Co to je kalambůr?

Kalambůr je sousloví či věta, která má několik významů, které se buď neliší ve výslovnosti, nebo se liší přízvukem a rytmem vyslovení (tj. dělením slov). Někdy lze připustit i použití jíných, v daném kontextu foneticky příbuzných grafémů v jednotlivých významech. Takovýto kalambůr nazýváme kalambůrem fonetickým. Nejlepší pochopení významu slova kalambůr však zajisté získati možno jen studiem příkladů, k čemuž by měl přispět i tento seznam.

Seznam kalambůrů

je setříděn do tří kategorií. Protesty proti zařazení do jednotlivých kategorií posuzuje komise.

 1. Kategorie A Dobré a vynikající kalambůry: Skupina kalambůrů, které lze bez váhání kalambůrem nazvat.
 2. Kategorie P Zvukomalebné či poetické kalambůry: Kalambůry které mají striktně vzato problematické významy, ale jejich krása je v imaginaci, kterou jednotlivá rytmická přeskupení slov vzbouzejí.
 3. Kategorie B Normální a sporné kalambůry: Kalambůry normálních a sporných kvalit. Zařazuji je i pro srovnání kvality a nebo pro inspiraci k další tvorbě.

Kliknutím na kalambůr získáte registrační záznam jednotlivého kalambůru - přehled všech významů, informace o autorovi, datum zařazení a další okolnosti zaznamenání.

Novinky

    • Slovenský příspěvek s labutí.
    • Zařazen tříslovný kalambůr, kde každé slovo může být přísudkem.
    • Zařazen kalambůr od nejmladšího autora sbírky.
    • Vtip - kalambůr s přechodníkem.