starší release notes

  • 2013.2 změna se týká jen nastavení "Osadníci" a případu, kdy mají hráči stejný počet bodů při skončení hry.  V tomto případě sdílejí umístění, takže může být více hráčů např na druhém místě a všichni mají tolik bodů kolik by měli kdyby místo sdílené nebylo. např.: 10-8-6-6 => 5-3-2-2 (místo 5-3-1.5-1.5) nebo 10-8-8-8 => 5-3-3-3 (místo 5-2-2-2)
  • 2012 přibyla možnost pro organizaci turnaje pro 6 hráčů
  • 2011-01.3 - přizpůsobení pro Windows 7 (minimálně ve verzi Dominion Tour)
  • 2011-01 - program si pamatuje nastavení turnaje, při vytváření turnaje dá k dispozici na výběr typ turnaje. Řada drobných úprav v algoritmu rozesazení hráčů.